Postadress: Rörgatan 10 852 39 Sundsvall | Mobil: 070-539 80 85 | E-post: info@auktionerosterholm.com

Köpvillkor

1. Budgivning sker med klar och tydlig stämma eller tydligt tecken.
Auktionisten tar ej upp bud under slag. Sök därför ögonkontakt med
auktionisten som pekar på den som har budet före slag, speciellt
viktigt när ni sitter i linje med annan budgivare Ni som ropar
in på kundnummer visa Auktionisten numret vid inrop

2. Följerätt: När en auktionsfirma säljer vidare ett konstverk för minst 2275:- (2018) har upphovspersonen eller dennes arvingar rätt  till en liten del av försäljningspriset.
5% tillkommer i sådana fall för köparen.
Hela den summan redovisas och inbetalas till BUS ( Bildupphovsrätt i Sverige ) av Auktionshuset.
När det möjligen kan inträffa så så upplyser Auktionshuset i sådana fall om detta innan objektet ropas ut.

3. Varje rop betalas kontant efter klubbslag såvida ni inte handlar på kundnummer. Då antecknas era inrop samt betalas och avhämtas när ni lämnar auktionen (kontant eller betalkort). Diners och American Express accepteras ej. Kredit lämnas ej.

4. Skriftliga bud (förhandsbud): Kundtjänst ropar för budgivarens
räkning in objektet till lägsta möjliga pris.

5. Inrop via förhandsbud betalas och hämtas på tid och plats som överenskommits med Auktionshuset Br. Österholm.
Beakta att budet är bindande.

6. Beakta auktionsgodset säljs i befintligt skick Det åligger köparen att undersöka objekten under visning eventuella reklamationer beträffande varans äkthet eller annat skall ske skriftligen och vara Auktionshuset tillhanda senast 14 dagar efter auktionen  Ångerrätt tillämpas EJ

7. Klockor,ur säljs som konsthantverk. Auktionshuset svarar ej för verkets funktion.Klockor kan ej reklameras avseende urverkets funktion.

8. Transport inköpt gods.
Auktionshuset ombesörjer embalering och kontakt med speditör för transport av inropat gods emot en kostnad av 200kr + moms. Skrymmande/(tidskrävande packning) objekt t.ex. kristallkronor, tavlor, möbler etc. pris efter överenskommelse. Obs. att auktionshuset ej ansvarar för några som helst uppkomna skador, p.g.a. embalage eller frakt.
Auktionshuset Br. Österholm AB orgnr.556760-4060

Så här får du ut mer av ditt auktionsbesök

Vanligen börjar visningen en timme före auktionens start.
Använd den timmen till att granska de varor du är intresserad av
Kom ihåg att auktionsgodset säljs i befintligt skick.
Auktionisten har ej tid att varudeklarera varje objekt,
med tanke på den mångfald av varor som skall utropas.
Förväntat auktionspris: Auktionshusets värdering,
kan vid auktionen både över- och understigas.

Förhandsbud:
Skriftligt bud, som köpare som t ex ej kan eller vill närvara vid auktionen lämnar (kundtjänst ropar in objektet till lägsta möjliga pris i konkurrens med ev. andra skriftliga bud, bevakningsbud och auktionspubliken).Telefonbud: En service vi erbjuder köpare av dyrare objekt, som är förhindrad att närvara personligen.

Kundnummer:
Man registrerar sig hos kundtjänst före auktionen eller vid inrop och får en nummerskylt. Objekt som ropas in nedtecknas då på lista, betalas och hämtas när man lämnar auktionen. kundnummret visas upp för auktionisten vid inrop

Kontant:
Check eller kontantbetalning, när auktionsbiträdet kommer med objektet.

Vi står mittemellan säljare och köpare och är till er tjänst.
Tveka aldrig att fråga oss om något ni funderar på Vi tar också tacksamt emot synpunkter på vår verksamhet.
Auktionshuset Br. Österholm AB orgnr. 556760-4060