Postadress: Rörgatan 10 852 39 Sundsvall | Mobil: 070-539 80 85 | E-post: info@auktionerosterholm.com

Konstauktion Kramfors Konstklubb

Se diverse slutpriser  från konstauktionen på biografen Royal i Kramfors som hölls söndagen den 10/5-2015
Där Kramfors Konstförening tog in och värderade verken i egen regi och anlitade oss konsultativt
med  auktions system, auktionist och kundtjänst.
Övrig personal under auktionen var från Kramfors Konstförening .