Postadress: Rörgatan 10 852 39 Sundsvall | Mobil: 070-539 80 85 | E-post: info@auktionerosterholm.com

Inköp

 Vi köper dödsbon, konkurser, hela samlingar, enstaka objekt mm kontant.

 Fullständig service: Vi hämtar-röjer-städar.