Postadress: Rörgatan 10 852 39 Sundsvall | Mobil: 070-539 80 85 | E-post: info@auktionerosterholm.com

Inköp

Vi köper dödsbo, dödsbon, hela hem, konkurser, hela samlingar, enstaka objekt mm kontant.

 Fullständig service: Vi hämtar-tömmer-röjer-städar. 

 Skall du sälja ett dödsbo, helt hem eller enstaka föremål kontakta oss!

  Mejl: auktionshuset.sundsvall@gmail.com

 Telefon Lars Österholm 070-5398085