Postadress: Rörgatan 10 852 39 Sundsvall | Mobil: 070-539 80 85 | E-post: info@auktionerosterholm.com

Företagspresentation

Vår far William Österholm startade auktionsverk i början på 1970-talet. Vi började tidigt hjälpa till vid auktionerna, och på den vägen är det.

Fram till 1992 drev vi auktionsfirma var för sig, men vi bestämde oss då för att gå ihop till ett företag.
Vi satsade hårt på auktionsförmedling.Våra kunder (säljarna) består till största del av dödsbodelälgare, privatpersoner, advokatbyråer, fonder, banker och företagare.

Vi finns i Sundsvall, Västernorrlands län men har haft och tar även emot auktionsuppdrag i andra landsdelar.

Kontakta alltid oss, vi har alternativen. Auktionshuset Br Österholm AB erbjuder följande tjänster: Vi ombesörjer alla slags auktioner, hela Gårds- Lantbruks- dödsbo- vekstads och konkursauktioner.

Koncept: Träffa avtal med oss och lämna nyckeln så utför vi allt från iordningställande av auktion till slutredovisning och utbetalning.

Vi köper dödsbon, konkurser, hela samlingar, enstaka objekt mm kontant Fullständig service: Vi hämtar-röjer-städar. Vi utför även inventeringar. Vårt mest omfattande inventerings uppdrag hittills var inventeringen av all konst i Bengt Lindströms Ateljé i Essvik, Kvissleby.

Värderar allt från hela hem till enstaka objekt, som konst och antikviteter. Vi utför det mesta inom branschen och står till tjänst med goda råd för kundens största ekonomiska behållningSpecialitet: Dödsbo, antikt och samlarauktioner. Hus och verkstads auktioner. Välkommen till Auktionshuset Br. Österholm AB med ert uppdrag.

11-01-01 urträdde Rolf Österholm ur bolaget som ägare. Rolf fortsätter att verka i bolaget på timm basis som auktionist och fungerar även som en av Auktionshusets värderingsmän