Förhandsbud kommande auktion.
Bud via mail ska vara sänt,OBS senast 2 dagar före aktuell
auktion.Budgivaren lämnar sina personuppgifter, alt org.nr,namn,adress,telefon,emailadress.
Ange objektes auktionsnr.och maxbud.Exklusive20% inropsavgift (ev. D.S. följerätt ingår i de 20%)
(Auktionshuset köper så förmånligt som möjligt för anbudsgivarens räkning.)
Om budet leder till köp meddelas budgivaren.
Försäljningsvillkor:Budet är bindande och skall betalas och
avhämtas senast 7dagar efter avslutad auktion.
(efter 7 dagar tillkommer lagerhållnings kostnad 40kr/objekt.)


Vi ombesörjer emballage och skickning emot hanteringskostnad 200kr + frakt. (det inkluderar upp till 10st inropsnummer för samma kostnad 200kr)
Skrymmande objekt t.ex.kristallkronor pris efter överenskommelse.

Privat Företag

Namn..........................
Adress........................
Postnummer &Ort
...
E-post
.........................
Tel med riktnr.
..........
Personnr alt Org.nr
.

Budgivning fyll i objekt nr.och ert budpris i kr och beskrivning på objektet (tex byrå, stol ...osv)
( tips ha detta fönster minimerat om ni vill lägga flera bud,och gå tillbaka till auktionsbilderna)

Objekt.nr Pris: Beskrivning:
Objekt.nr Pris: Beskrivning:
Objekt.nr Pris: Beskrivning:
Objekt.nr Pris: Beskrivning:
Objekt.nr Pris: Beskrivning:

Ev.övrig info ni vill ge